Crowdfunding: alles wat je erover wilt weten

Crowdfunding en crowdlending

Bij crowdfunding investeer je, samen met veel anderen, in leningen aan particulieren en bedrijven. Dit kan variëren van projecten in ontwikkelingslanden tot (startende) ondernemers in eigen land. In feite financiert de crowd dus de lening en hoeft de lener niet naar de bank.

Onder deze noemer vallen ook de categorieën crowdlending en peer-to-peer lending.

Door jouw geld te investeren in crowdfunding en crowdlending platformen, krijg je rente (of: rendement) over jouw investering. Hierdoor bouw je snel passief inkomen op.

Over Crowdfunding

Crowdfunding is de laatste jaren enorm populair geworden, zowel in Europa als Amerika. Elke maand sluiten steeds meer investeerders zich aan bij deze platformen om zodoende toegang te krijgen tot nieuwe investeringsmogelijkheden en rendement. 

Net als hoe Marktplaats de tussenpersoon is bij kopers en verkopers van spullen, brengen crowdfunding platformen leners en uitleners van geld bij elkaar. Hierdoor halen zij de traditionele en dure financiële intermediairs, zoals banken en kredietverenigingen, uit het proces.

Bij crowdfunding financiert de crowd dus de lening of investering die nodig is.

Verschillende soorten crowdfunding

Zo’n 10 jaar geleden was crowdfunding nog slechts een manier om nieuwe innovaties en projecten te financieren. Denk aan Kickstarter, waarbij ondernemers en uitvinders van tevoren mensen hun product lieten kopen. Met dit voorafbetaalde bedrag financierde de kopers zodoende de realisatie van de dienst of product. Je kocht dus in feite een idee en uiteindelijk kreeg je het product in je handen.

Sinds die tijd is er een enorme sprong gemaakt in het de mogelijkheden en de uitvoering van crowdfunding. Met name door de snelle ontwikkeling en verruiming van financiële tools, wetten en technologie (FinTech).

Dit heeft ervoor gezorgd dat er nu heel wat verschillende soorten crowdfunding zijn, waarvan ik er hieronder een aantal uiteen zet.

Vastgoed crowdfunding

Er zijn heel wat platformen waar je een (klein) bedrag kunt investeren in vastgoed. Bijvoorbeeld wanneer een projectontwikkelaar een nieuw appartementencomplex gaat bouwen. Jij investeert dan in de lening die deze ontwikkelaar zoekt. Dit noem je een “development loan“.

De vastgoed ontwikkelaar lost de lening aan zijn investeerders af, inclusief een vooraf bepaald rendement.

Ook zijn er leningen aan vastgoedbedrijven die bedoeld zijn om bestaande panden aan te kopen, om vervolgens te gaan verhuren. Hierdoor krijg jij een deel van die huur vergoed als rendement.

Veel vermogende mensen weten dat huurpanden bezitten, een fantastische vorm van passief inkomen is. Je krijgt immers, zo lang als je leeft desnoods, een vast inkomen gestort in de vorm van huuropbrengsten.

Via real estate crowdfunding kun jij als kleine investeerder nu dus ook beschikken over maandelijkse huurinkomsten.

Crowdlending

Dit klinkt misschien wat raar in de oren, mocht je hier nog nooit mee te maken hebben gehad. Maar tegenwoordig gaat lang niet iedereen meer naar de bank om een lening af te sluiten. Velen gebruiken alternatieve leenbedrijven, die de rol van een bank op zich nemen, bij het afsluiten van een lening.

Wie geld heeft kan dit uitlenen, tegen een vergoeding (rente). En wanneer dat uitlenen een zakelijke vorm aanneemt, spreek je over een loan originator: een bedrijf dat in leningen voorziet.

Deze loan originators sluiten zich vervolgens aan bij een crowdlending platform (peer-to-peer). Hier worden hun leningen aangeboden, op de spreekwoordelijke marktplaats. Wij, als investeerder die op zoek zijn naar rendement, kunnen in deze leningen investeren.

Zo kun je op deze manier onder andere investeren in:

 • Hypotheken
 • Autoleningen
 • Korte kredieten
 • Persoonlijke leningen
Peer-to-Peer lending: loan originators op Mintos

Hierdoor zijn wij het uiteindelijk die, via de platformen en loan originators, in de lening van Piet Particulier of een klein bedrijf investeren. Wij lenen dus in feite ons geld aan die mensen en bedrijven, die deze leningen nodig hebben. Daarom: peer-to-peer, van persoon-tot-persoon. Veelal betreft het hier leningen in Europese landen.

Dit klinkt wellicht apart, eng of shady. En ik moest er zelf ook even aan wennen. Maar het is een mogelijkheid die op dit moment nog altijd een vast onderdeel van mijn portfolio inneemt.

Projecten in ontwikkelingslanden

Wist je dat er heel veel mensen en micro-bedrijven in ontwikkelingslanden gebruik maken van crowdfunding? Er zijn verschillende platformen die de mogelijkheid bieden om te investeren in leningen aan bijvoorbeeld bedrijfjes in Afrika en Azië.

Om kleine bedrijven op te schalen, zonnepanelen te plaatsen in een community of machines aan te schaffen. Jij leent dus jouw geld uit, via deze crowdfunding platformen, aan mensen in ontwikkelingslanden die dat geld nodig hebben om investeringen te doen voor hun toekomst.

Overige vormen van crowdfunding

En dan heb je nog vormen van crowdfunding die ik hier verder niet zal beschrijven, omdat ze geen passief inkomen genereren. Maar naast de hierboven genoemde categorien, heb je nog:

 • Crowdfunding op basis van donaties (bijvoorbeeld via GoFundme), waarbij je geld kunt doneren en er via veel mensen een bedrag opgehaald kan worden voor een goed doel.
 • Crowd-investing, waarbij je investeert in bedrijfjes en hiermee deels eigenaar wordt. Meer hierover lees je in mijn artikel over investeren in startups.
 • Product-crowdfunding, waarbij je een product koopt en hiermee de ontwikkelingskosten financiert (denk aan Kickstarter of Indiegogo)

Alle vormen van crowdfunding hebben één ding gemeen: geld wordt opgehaald bij de crowd, wat het doel ook is.

Rendementen tot wel 20%

De rente op spaarrekeningen is na de financiële crisis van 2008 nooit meer echt aantrekkelijk geworden. Hou je veel geld vast op een spaarrekening bij een bank, dan verdampt dat geld al snel door de inflatie en schamele rente die er tegenover staat. 

Investeerders begonnen te zoeken naar alternatieve manieren om te rendement te behalen. En zich wenden zich nu onder andere tot crowdfunding platformen, die doorgaans rendementen bieden van enkele procenten tot in sommige gevallen zelfs 20%. 

Het rendement is uiteraard afhankelijk van het type crowdfunding, maar zo’n 5-10% beschouw ik als gemiddeld. En crowdfunding geeft mij binnen een gespreid portfolio een snelle en relatief makkelijke manier om passief inkomen op te bouwen.

Risico’s van crowdfunding

Een rendement van gemiddeld 10% klinkt natuurlijk als muziek in de oren. Zeker wanneer je op zoek bent naar meer dan wat je op jouw spaarrekening of via beleggingen krijgt. Maar hou er wel even rekening mee dat dit niet zonder risico’s is.

Het risico bij crowdfunding is hoog en kun je verdelen in:

 1. Platform-risico: het platform waar je investeert in leningen en projecten, kan failliet gaan. Hou er voornamelijk rekening mee dat jonge platformen nog geen “track-record” hebben en zich vaak nog een aantal jaar moeten bewijzen.
 2. Lening-verstrekker-risico: in veel gevallen verstrekt het platform niet zelf de lening aan de uiteindelijke lener. Ze zijn dan slechts de marktplaats. In die gevallen zijn het de loan originators die de daadwerkelijke lening afhandelen met de lener. Mocht een loan orginator failliet gaan, dan bestaat de kans dat investeerders een deel van hun geld verliezen.
 3. Lener-risico: ook kan het zijn dat leners hun financiële verplichtingen niet kunnen nakomen en dus hun lening niet terugbetalen. Over het algemeen zorgen veel platformen er dan voor dat de lening teruggekocht wordt en krijgen investeerders (vaak) hun investering alsnog terug. Maar het kan natuurlijk dat dit niet het geval is, waardoor jij risico loopt.

Deze risico’s dien je goed in overweging te nemen en jezelf zo goed mogelijk tegen in te dekken. Er zijn recentelijk problemen geweest bij diverse crowdfunding platformen, waarbij het nog maar de vraag is of investeerders (een deel van) hun geld terug zullen zien.

Het spreiden van een crowdfunding portfolio

Risico voorkomen kun je bijna niet. En wil je rendement, dan hoort risico er – wat mij betreft – gewoon bij. Ik beperk zelf veel van deze risico’s door alles zo goed mogelijk te spreiden: over diverse platformen en binnen de platformen.

Elk platform heeft zo z’n voordelen en risico’s. Door mijn geld te spreiden over meerdere platformen, beperk ik het platform-risico waar ik het hierboven over had.

Binnen de platformen spreid ik mijn geld zoveel mogelijk uit over verschillende projecten, loan originators en type leningen (bedrijfsleningen, hypotheken, consumptieve kredieten etc). Bij veel platformen kun je jouw geld ook spreiden over verschillende landen.

Mijn eigen drie regels voor spreiding

 • Waar mogelijk hanteer ik een maximum bedrag van €10, €25 of €50 per project of lening binnen elk platform.
 • Daarnaast mag mijn geld dat bij een platform staat, niet meer zijn dan 15% van het totale geld dat ik in crowdfunding heb zitten. Zou ik dus 100.000 euro in crowdfunding hebben geinvesteerd, dan zou er nooit meer dan 15.000 euro op een specifiek platform mogen staan.
 • En dan nog de laatste regel: crowdfunding als geheel mag nooit meer dan 10% van mijn totale vermogen beslaan.
Wat doe jij als er een recessie komt

Crowdfunding tijdens een recessie

En dan natuurlijk nog de actuele “elephant in the room”: wat gebeurt er met mijn crowdfunding investeringen wanneer we weer een economische crisis krijgen? Hoe zal het deze platformen vergaan tijdens een recessie of zelfs een mogelijke depressie?

Veel crowdfunding platformen bestaan nog geen 10 jaar, dus die hebben de laatste economische crisis (2008) niet doorgemaakt. Dus die zullen voor het eerst mee gaan maken hoe ze hiermee om moeten gaan. Niemand weet precies hoe dit zal verlopen.

Faillissementen

Wat ik wel weet is dat in tijden van crisis, veel bedrijven en particulieren moeite zullen hebben met het vergaren van geld en terugbetalen van hun schulden. En dat zal er ook toe kunnen leiden dat er faillissementen komen. En dan is het nog maar de vraag of jij en ik ons geld nog terug zien.

Maar, dat hoeft niet allemaal negatief te zijn. Tijdens een crisis zal de vraag naar leningen waarschijnlijk toenemen. Wat dan weer goed is voor het rendement en aanbod van dat soort leningen op crowdfunding platformen. Goed voor ons als investeerders, mits het platform z’n onderzoek doet en een gedegen risico-management erop loslaat.

Een mix van negatieve en positieve effecten

En dat is wat ik verwacht: een mix van negatieve en positieve effecten, tijdens een moeilijke periode. Ongetwijfeld zal dit betekenen dat er onder de vele (jonge) platformen een schifting gaat plaatsvinden: zij die het goed op orde hebben, profiteren. En zij die te opportunistisch bezig waren, zullen het onderspit delven en hun deuren moeten sluiten.

Er zullen dan mogelijk minder platformen positief uit zo’n crisis komen, dan eraan begonnen. Wie er straks aan de goede kant van de streep overblijft? Ik weet het niet. En daarom blijf ik voorzichtig, door te spreiden en mijn inleg per platform te beperken.

Passief inkomen met crowdfunding

Mijn favoriete crowdfunding platformen

Zoals ik eerder al zei, is crowdfunding de laatste jaren een vast onderdeel in mijn portfolio geworden. Het is weer eens een ander type investering dan de aandelenbeurs en het geeft mij elke maand een leuk passief inkomen

Doordat het goed mogelijk is om een gemiddeld rendement van 10% te behalen, kun je dus voor elke 1.000 euro een passief jaarlijks inkomen verwachten van zo’n 100 euro. Dat is zo’n 8 euro per maand.

Met andere woorden: elke 1.000 euro die je investeert, gaat voor jou aan het werk en verdient voor jou 8 euro per maand (100 euro per jaar). Dat klinkt misschien niet als veel, maar je hoeft hier vrij weinig voor te doen.

En zou je bijvoorbeeld een portfolio van 10.000 euro hebben aan crowdfunding, dan zou je in dit geval kunnen rekenen op een passief rendement van 1.000 euro per jaar! Dat is een kleine vakantie, waar je zelf niet voor hebt hoeven werken.

Crowdfunding platformen waar ik investeer

Zodra je zelf wat onderzoek begint te doen, kom je al snel een zee aan crowdfunding platformen tegen. En dan kan het lastig zijn om door de bomen het bos nog te zien.

Ik kan je geen advies geven, in welke platformen je moet investeren. Maar ik kan je wel laten zien bij welke crowdfunding websites ik investeer. Hieronder vind je mijn favorieten beschreven (en vaak met review).

Mintos

Wanneer ik zelf helemaal opnieuw zou beginnen met crowdfunding, dan zou ik allereerst Mintos uitproberen. Het is verreweg het grootste en meest bekende platform in Europa en heeft ook de meeste leningen voor investeerders. Alles is overzichtelijk en de website werkt echt heel prettig en voelt goed aan. Ik behaal bij Mintos gemiddeld zo’n 10% rendement.

Meer weten? Check mijn Mintos review.

IUVO Group

Samen met Mintos, hoort IUVO Group in de top 3 thuis. Ik investeer hier nu ruim een jaar en het type investeringen is vergelijkbaar met die bij Mintos. Wel is het rendement over het algemeen iets beter: Ik behaal bij IUVO Group gemiddeld zo’n 13% rendement.

Meer weten? Check mijn IUVO Group review.

Lendahand

Lendahand is een Nederlands crowdfunding platform dat leningen verstrekt aan middelgrote en kleine bedrijven in meer dan 15 verschillende ontwikkelingslanden. Inmiddels zijn er al meer dan 2.600 projecten gefinancierd, met een totale waarde van meer dan 50 miljoen euro. En er komen wekelijks nieuwe projecten beschikbaar. Ik behaal bij Lendahand gemiddeld zo’n 6% rendement.

Meer weten? Check mijn Lendahand review.

Lender & Spender

Lender & Spender is een Nederlandse crowdlender. Consumenten kunnen via hen een lening krijgen en investeerders zoals als jij en ik kunnen deze financieren. Het fijne bij Lender & Spender is dat ze automatisch elke €1.000 die je op het platform stort, over honderden leningen spreiden. Hierdoor heb je slechts een klein bedrag in elke lening zitten, wat je risico’s beperkt tegen wanbetalers. Ik behaal bij Lender & Spender gemiddeld zo’n 4% rendement.

Meer weten? Check mijn Lender & Spender review.

Crowdaboutnow & Oneplanetcrowd

Beide crowdfunding platformen zijn van Nederlandse bodem. Je kunt hier investeren in leningen aan bedrijfjes in Nederland, dus mogelijk ook in jouw eigen buurt. Denk aan nieuwe horeca, brouwerijen, maar ook merken als VanMoof hebben hier hun crowdleningen geplaatst. Bij zowel Crowdaboutnow als Oneplanetcrowd behaal ik een jaarlijks rendement van zo’n 5-8%.

Overige crowdfunding platformen

Omdat deze pagina anders wel heel lang wordt, noem ik hieronder even kort de andere crowdfunding platformen die in mijn portfolio zitten, inclusief het door mij (tot nu toe) jaarlijks behaalde rendement:

In de volgende platformen heb ik ook nog geld zitten, maar leg ik op dit moment niet meer bij. Ik heb al veel platformen in mijn portfolio zitten en ben langzaamaan alles aan het terugbrengen. Bijhouden en onderzoek kosten tijd, dus iets minder platformen komt me daarbij goed uit.

Starten met Crowdfunding

Starten met crowdfunding

Wil jij ook gaan investeren in crowdfunding en weet je niet waar je moet beginnen? Persoonlijk zou ik starten met Mintos, Lender & Spender, Lendahand en Crowdaboutnow of Oneplanetcrowd. Dan heb je een diversiteit aan type crowdfunding projecten en leningen uit verschillende landen – tegen verschillende rendementen en risico’s.

En zodra je wat meer bekend en vertrouwd bent, kun je naar andere platformen gaan kijken. Eventueel wat meer spreiding creëren door ook in vastgoed crowdfunding te gaan investeren via Estateguru of Rendity.

Lees over mijn ervaringen met:

Mintos
Lender & Spender
Lendahand

Begin klein

Of je nou nieuw bent in de wereld van crowdfunding of je bent al een tijdje bezig, probeer gewoon altijd eerst een tijdje een nieuw platform uit met kleine bedragen, voordat je er veel geld in stopt. 

Het duurde bij mij minimaal een half jaar voordat ik echt gewend was aan het principe en ik ben hierna langzaam elke maand een klein deel van mijn inkomen in gaan leggen. 

Bouw het langzaam op

Bij het investeren in een nieuw platform, begin ik altijd met een klein bedrag en laat het dan een maand of drie staan om te zien of alles goed gaat. Ook probeer ik vaak uit hoe snel ik mijn geld in kan leggen en op kan nemen (terug naar mijn bankrekening).

Spreiden

En als ik dan toch nog even een eerdere tip mag benadrukken: spreiden, spreiden, spreiden…. spreid jouw investeringen zoveel mogelijk uit om je risico’s te beperken. Want het risico is, zoals gezegd, bij deze vorm van investeren ZEER hoog.

Bonus & Cashback acties

Bonus en cashback acties

Oh en dan nog even dit: wanneer je besloten hebt om je op een crowfunding platform in te gaan schijven, check dan even of zij een bonus of cashback actie hebben. Diverse platformen bieden nieuwe investeerders doorgaans een welkomstbonus aan. Kijk hiervoor even op mijn Bonus & Cashback pagina, waar de meest actuele crowdfunding cashbacks staan.

Voorbeeld
Wanneer je bijvoorbeeld een account aanmaakt bij Lendahand of Lender & Spender, dan ontvang je €25 als welkomstbonus. Leuk toch?

Meer artikelen over crowdfunding

1 Reactie

 1. mark
  17 augustus 2020 / 15:26

  Dit gaat me nog dagen kosten, lees steeds meer leuk hoor.
  mis nog wel bv duurzaaminvesteren.nl

  en bij de Nederlandse crowdfund platforms is het belangrijk dat ze onder toezicht van de afm staan
  een derdengeldrekening en een backup provider hebben
  leuk om eens te bekijken
  https://www.crowdfundingcijfers.nl/ (oa gem rendement)
  https://www.crowdfundmarkt.nl/. (open projecten om in te investeren)
  https://www.crowdfundpanel.com/nl/ (verzamel je investeringen)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Disclaimer

Investeren brengt risico’s met zich mee! Alle informatie op deze website betreft mijn persoonlijke ervaringen en hersenspinsels. Dit is niet bedoeld als financieel advies. Doe altijd zelf goed onderzoek voordat je ergens instapt. Bij twijfel, raadpleeg een financieel adviseur. Deze website bevat referral-links. Schrijf je je ergens in via mijn link, dan krijg ik in sommige gevallen een kleine vergoeding.